Привързаност

Неоспорим факт е че, кучетата и хората имат силна връзка по между си.Невъзможно е да няма привързаност . Привързаността е най добрата форма на обучение.Кучето и човека са социални същества и поради това те трябва да живеят с други такива като тях.Те трябва да живеят с някого или с нещо , самотният живот не е живот.Всъщност привързаността е форма на любов. Както дете се привързва към своята майка така и кучето към своята, след като отбият малкото куче от майка му и отиде при бъдещият му стопанин то се привързва към него.За това неговото присъствие успокява а неговото отсъствие натъжава.Ето защо привързаността е толкова важна колкото храната и водата.Кучето е най верния приятел на човека то е част от живота ни, не ни оставя никога , винаги весел и верен и не изпада в лошо настроение и без задръжки показва своята обич за това и хората силно се привързват към тях.