Лов на трюфели

Лов на трюфели

За да имате добре обучено и професионално куче за откриване на трюфели трябва да знаете няколко основни правила, първо че, това куче ще го гледате в продължение на години, а не само за един сезон, второ подходящата порода за откриване, маркиране и донасяне на трюфели и трето но не на последно място подходящ треньор.Също така трябва да сте наясно че, периода на обучение е доста труден и продължителен, все пак кучето не е машина , за това трябва да имате голямо търпение.Много важни неща за кучета търсачи на трюфели са то да може да прави апорт, добре да се ориентира в работното поле а тоест планини и гористи местности, да разпознава видовете трюфели и да изпълнява командите седни, търси, донеси, на място и да върши работата си с любов и страст.Така то ще ни служи вярно и с желание.