РАЗВЪДНИК ДУЛО И ВОКИЛ

Развъдник Дуло и Вокил се намира в западна България с настоящ адрес гр. Перник.

Той е създаден от една цел , мечта и  любов към породата Епаньол Бретон.
Целта ни е правилна селекция на породата  относно екстериор, работни качества и морфология отговарящи  на стандарта. И изучаване и анализиране характера и интелекта на породата.
Контакти; Любозар Георгиев
Тел; 0899815281
1 Повече от куче.
2 Мисия и начин на живот.
3 Любов за винаги.                                              ЕПАНЬОЛ БРЕТОН