ИЗБОР НА ЛОВНО КУЧЕПрепоръчва се да се отглеждат само чистопородни кучета и приплоди с известен произход, който се удостоверява с надлежно оформено родословно свидетелство.

Залог за високите качества на приплода служат екстериорните и работни оценки на неговите родители, прародители и прапрародители, за които се съди по получените призове, отразени в неговото родословно свидетелство. Да се губят средства и време за отглеждане на мелези няма никакъв смисъл, тъй като преобладаващото болшинство от тях израстват като негодни работници и ако започнат да работят, което се случва много рядко, то почти никога не могат да предадат своите работни качества на потомството си.