Методи на обучение

Поощрителен метод - обучението се изгражда изключително въз основа на хранително-вкусово възбуждане. Този метод е основата на обучението при домашни условия.
Механичен метод – използват се дразнители, причиняващи болезнени усещания (рязко дърпане на повода, удар с камшик). Получават се резултати на безотказно изпълнение на всички команди, но само при кучетата със силен тип нервна система . Недостатък е постоянния страх в животното, използва се често в цирковата дресура.
Контрастен метод – в основата му е въздействието на поощрителните и механичните дразнители. Първо се използва механичен дразнител за принуждение и след изпълнението му се поощрява с лакомство, погалване и похвала. Методът е особено подходящ при обучение в домашни условия.Подражателен метод – използва се способността на младите кучета да подражават на възрастните обучени кучета. Този метод се прилага при дресировката на ловни и служебни кучета.