Недостатъци

10 недостатъка на ловното куче
1 няма хубаво обончние
2 прави лъжливи стоики
3 претърсва много на далеч
4 не идва по сигнал на ловеца
5 не намира убития и ранен дивеч
6 не апортира дивеча
7 плаши се от истрел
8 не признава своя стопанин за водач
9 пречи на другите кучета да ловуват
10 не влиза във вода
10 недостатъка на ловеца
1 не става рано и закъснчва за лов
2 много бързо се уморява по време на лов
3 нетърпелив и не издаржа много време на пусия
4 не следи с поглед ловнот куче
5 прекалено много командва кучето и не го оставч да търси дивеча
6 крещи на кучето и го бйе
7 стрелч над главата на кучето
8 стрелч преди да се примерил
9 гърми по дивеч над 100 м. със съчми

10 ходи на лов извън ловния сезон и стелч по легнал дивеч